Köp & Allmänna villkor

PDF beskrivningar

Avtal mellan TENICO 969637-2441 och köparen

  1. Köparen är den fysiska person som genomför köpet.
  2. För juridiska personer gäller avtalet den fysiska person som genomför köpet.
  3. Tenico äger alla rättigheter till PDF beskrivningen och dess innehåll.
  4. Köparen har rätt att för eget bruk använda PDF beskrivningen på två egna enheter samtidigt.
  5. Tenicos produkter och dess innehåll får inte kopieras, distribueras, överlåtas eller säljas vidare utan Tenicos medgivande.
  6. Köparens konto är för eget bruk under tiden det tillhandahålls av Tenico. Det får inte överlåtas eller säljas vidare. Det får inte användas av annan person än köparen.
  7. Tenico återköper inte produkter. I och med att köparen fullgör köpet har köparen också tagit del av produktinformationen och godkänt den som fullgod för att genomföra köpet. Enligt lagen om distanshandel gäller ångerrätten inte nedladdningsbart material.
  8. Tenico ansvarar inte för fel som uppstår på våra produkter vållad av köparen själv eller tredje part. Ej heller för fel som uppstår på grund av att installerade program på köparens enheter inte är kompatibla med Tenicos produkter.
  9. Om köparen inte följer detta avtal så äger Tenico rätten att stänga köparens konto och produkter. Tenico återbetalar inte köparens betalningar.
  10. Köparen kan inte gå betalvägen och köpa Tenico produkter utan att först ha läst och godkänt detta avtal.