Sekretess & Ansvar

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Dina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL).

ANSVAR 

Tenico ansvarar inte för att innehållet i våra produkter och övrigt publicerat material alltid följer gällande regler, bestämmelser och lagar. Direktiven från myndigheter ändras ibland, därför åligger det köparen / brukaren att själva kontrollera de senast gällande uppgifterna.