GDPR Sekretess & Ansvar

PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddslagen GDPR.

Vi säljer eller lämnar inte din personliga information och köphistorik vidare.

Din information sparas i två syften:

 1. Att inkluderas i vår bokföring enligt Bokföringslagen.
 2. För att du ska kunna gå tillbaka och ladda ner dina produkter senare.

Vi tar bort din information och ditt konto om du inte vill behålla dem. Kontakta oss på kontakt@tenico.se. Notera! När ditt konto har raderats kan du inte längre ladda ner köpta produkter. Om du vill ladda ner samma produkt senare måste du skapa ett nytt konto och göra ett nytt köp.

Vid köpet kan du välja att betala med PayPal eller Payson. Vi har dock ingen möjlighet att påverka informationen de sparar om dig.

Cookie

När du kommer till en webbsida så läggs alltid en liten cookie i din webbläsare. I Tenicos fall används denna cookie enbart för att hålla reda på dina produkter under beställningsprocessen. 

ANSVAR 

Tenico garanterar inte att innehållet i våra produkter och övrigt publicerat material är fritt från fel och brister, samt att det alltid följer gällande regler, bestämmelser och lagar. Direktiven från myndigheter ändras ibland, därför åligger det köparen / brukaren själva att kontrollera de senast gällande uppgifterna.

ÅNGERRÄTT

Gäller inte nedladdningsbart material.

Avtal mellan TENICO 969637-2441 och köparen

 1. Köparen är den fysiska person som genomför köpet.
 2. För juridiska personer gäller avtalet den fysiska person som genomför köpet.
 3. Tenico äger alla rättigheter till Android appen samt PDF beskrivningen och dess innehåll.
 4. Köparen har rätt att för eget bruk installera Android appen på två egna Android enheter samtidigt.
 5. Köparen har rätt att för eget bruk använda PDF beskrivningen på två egna enheter samtidigt.
 6. Tenicos produkter och dess innehåll får inte kopieras, distribueras, överlåtas eller säljas vidare utan Tenicos medgivande.
 7. Köparens konto är för eget bruk under tiden det tillhandahålls av Tenico. Det får inte överlåtas eller säljas vidare. Det får inte användas av annan person än köparen.
 8. Tenico återköper inte köpta produkter. I och med att köparen fullgör köpet har köparen också tagit del av produkt informationen och godkänt den som fullgod för att genomföra köpet. Enligt lagen om distanshandel gäller ångerrätten inte nedladdningsbart material.
 9. Tenico ansvarar inte för fel som uppstår på våra produkter vållad av köparen själv eller tredje part. Ej heller för fel som uppstår på grund av att installerade program på köparens enheter inte är kompatibla med Tenicos produkter.
 10. Om köparen inte följer detta avtal så äger Tenico rätten att stänga köparens konto och produkter. Tenico återbetalar inte köparens betalningar.
 11. Köparen kan inte gå betalvägen och köpa Tenico produkter utan att först ha läst och godkänt detta avtal.
 12. Genom att godkänna detta avtal godkänner kunden också det som står under Information > Sekretess & Ansvar.