Takstolar Information

Våra takstolsritningar innehåller allt du behöver för att själv tillverka takstolarna: konstruktionsritningar, detaljerat beräkningsunderlag och byggbeskrivning.

Beräkning och konstruktion är gjord enligt Eurokod 5 och det senaste regelverket EKS 11: 2019 vilket är ett måste för att takstolarna skall godkännas av Byggnadsnämnden.

Egentillverkade takstolar måste inte vara CE godkända. Det gäller  endast  för takstolar som säljs vidare till kund.

Takstolarna är dimensionerade för lätt eller tungt tak och de kan användas i alla terränger från kust till inland.

Idag går det mycket lättare att tillverka takstolar med ankarskruv, jämfört med att spika ihop dem.

Se vår takstolar HÄR