Tips & Råd

Här finns några klickbara länkar som kan vara till nytta för dig.

Behöver du Takstols ritningar med fastighetsbeteckning och extra detaljerat beräkningsunderlag?
Vi kanske kan hjälpa dig.
Kontakta oss för mer information: kontakt@tenico.se | Tel. 073 939 88 07