Se innehållet HÄR  


Observera! Vi skickar inga böcker utan du laddar ner den till dator/mobil direkt efter betalningen.


För att vara godkänd måste oljetanken byggas om till ett trycklöst system. Två trycklösa system visas. De är billiga och enkla att tillverka.


Värme, varmvatten och laddningsväxlare tillverkas av långa raka kopparrör. Ett av systemen behöver inte laddningsväxlare och med kombipanna behövs endast värmeväxlare till radiatorsystemet.


Expansion vatten - luft sker ovanpå eller vid sidan av oljetanken, därmed minimeras rostangrepp i tanken.


Beskrivningen visar en 3 000 l oljetank med måtten 1 - 1,5 - 2 m. Genom att svetsa röranslutningarna på rätt plats kan tankvolymen ändras efter behov. Tanken behöver därför inte skäras ned och minskas. Tanken behöver inte förstärkas. Tanken isoleras med mineralull och cellplast.


Inkoppling av vedpanna, kombipanna, sol och värmepump förklaras utförligt. Med 1 - 2 elpatroner i tanken fås exempelvis en 500 l elpanna.


Varning! Ansluts radiatorsystemet och expansionskärlet i oljetanken utan värmeväxlare uppstår ett farligt övertryck i oljetanken.


Exempel: Är expansionskärlet monterat på vinden fem meter ovanför tanken blir övertrycket hela 5 ton per kvadratmeter plåtyta. Oljetanken är inte dimensionerad för något övertryck.


Röranslutningar: Varmvatten, värme, el, ved, solvärme och värmepump. För att värmeskiktningen skall fungera bra i oljetanken är det viktigt att röranslutningarna placeras rätt. Vill man inte använda alla röranslutningar som visas, monteras endast de som behövs.


Beskrivningen kan också användas till fyrkantiga ackumulatortankar, samt till ombyggnad av rund liggande farmartank.


Om du själv bygger om och isolerar en oljetank, så kommer den att kosta mellan 3 000 - 6 000:- inklusive moms. Priset varierar beroende på vilket trycklöst system som används. Materialmängd och dimensioner ingår.


Notera! Detta gäller 2018 och framåt. En ombyggd oljetank till ackumulatortank måste inte vara CE godkänd. Det gäller enbart för ackumulatortankar som säljs vidare till kund. 


VIKTIGT läs INFORMATION längst ner

Ombyggnad oljetank till ackumulatortank

  • Artikelnummer: Windows-Mac
  • Lagerstatus: Finns i lager
  • 379.00 kr

  • Exkl moms: 357.55 kr