Se innehållet HÄR  


Observera! Vi skickar inga böcker utan du laddar ner den till dator/mobil direkt efter betalningen.


Ackumulatortank 500 - 2 000 liter. Den tillverkas av standard plåtstorlek och med platta lock till tankgavlarna. Platta lock blir billigare jämfört med kupade gavlar som inte behövs till värmesidan. Också begagnade tankar kan användas för ombyggnad. Följande tankstorlekar förklaras i beskrivningen: 500 - 700 - 1 075 - 1 430 och 2 000 liter. Med beskrivningens hjälp kan man också tillverka andra storlekar.


Varmvattenslingan tillverkas av vanliga kopparrör. Metoden kan också användas till förvärmarslinga och solslinga. Istället för varmvattenslinga kan en begagnad varmvattenbehållare installeras. Används en behållare måste dock varmvattnet ha en temperatur på minst 65 grader för att inte legionellabakterier skall uppstå. Det problemet uppstår inte i en varmvattenslinga med lägre temperatur, eftersom vattnet där omsätts fortare.


Röranslutningar: Varmvatten, värme, el, ved, solvärme, värmepump och anslutning av extra tankar. För att värmeskiktningen skall fungera bra i tanken är det viktigt att röranslutningarna placeras rätt. Vill man inte använda alla röranslutningar som visas, monteras endast de som behövs.


Med 1 - 2 elpatroner i ackumulatortanken får man en effektiv elpanna. Inkoppling av kombipanna, vedpanna, solvärme och värmepump förklaras utförligt. Isoleringen utförs med mineralull eller polyuretanskum.


Beskrivningen till rund tank kan också användas till fyrkantig och rektangulär tank, men för att klara gällande trycknorm 2 bar, måste den fyrkantiga tanken stagas kraftigt. Vi rekommenderar därför ett trycklöst system till fyrkantiga tankar, där beskrivningen Ombyggnad Olje till Ackumulatortank används.


Egentillverkning av en 1000 l ackumulatortank med varmvattenväxlare och alla röranslutningar kostar cirka 4 200:- inklusive moms. I priset ingår den rundvalsade plåten på verkstad för cirka 2 000:-. Materialmängd och dimensioner ingår.


Notera! Detta gäller 2018 och framåt. En egentillverkad ackumulatortank måste inte vara CE godkänd. Det gäller enbart för ackumulatortankar som säljs vidare till kund. 


VIKTIGT läs INFORMATION längst ner

Ackumulatortank

  • Artikelnummer: Windows-Mac
  • Lagerstatus: Finns i lager
  • 379.00 kr

  • Exkl moms: 357.55 kr