Byte av syll på timmervägg (del 2) 

  

Klicka på bilderna för större bild.  


Impregnerade syllen ligger på plats och är fastdragen med gängstången. Observera! Normalt så lägger man syllpapp (tjärpapp på rulle) mellan betongen och plankan, men eftersom plankan är impregnerad och minimalt med fukt (stengrund) kommer att belasta plankan, så har vi uteslutit syllpappen. Om det känns säkrare, då lägger man dit syllpapp.

Vi har fått ett par mail där läsare påpekar att besvärande lukt kan uppstå i hus med impregnerad syll och långvarig kontakt med vatten. Det är rätt, men det gäller i första hand hus med impregnerad syll direkt på betongbottenplatta och dålig dränering av plattan. Vi återkommer med en artikel om det. Den artikeln finns nu på Tipssidan.

Husgaveln på bilden får här sista syllen utbytt. Första delen av husets syll gjordes för sex år sedan och vid inspektion av den syllen och torpargrunden, så finns inga fuktskador eller lukt. 

  


Här syns 12 mm gängstången, mutter och bricka. Det finns i bygghandeln färdiga förzinkade fyrkantsbrickor att köpa. Syllen las dit en helg och brickor saknades, därför fick egna tillverkas.

  

  


Dela upp regelavståndet, så att det är 600 mm c/c. Då passar isoleringen bäst. Om avståndet blir något större eller mindre spelar ingen avgörande roll för hållfastheten.

  

  


Om möjlighet finns så skarvas syllen i hörnet med överlappsfog och trallskruv. Här syns också ett uttag i timmerstocken och stående regel. 

  


Uttaget görs för att regeln bättre skall vila mot stocken. Stockarna är cirka 120 mm breda, därför används här dimension 120 x 45 mm regel. 

  


Innan reglarna monteras, så bör du trycka ihop stockarna/lyfta väggen något. Det brukar inte bli mer än 5-10 mm. Alltså, lyft inte väggen mer än nödvändigt. Det räcker med en liten hydraulisk domkraft, som på bilden.

Om du inte har mer än en domkraft, så gör som på bilden: 1. lyft en väggända först och palla under den. 2. lyft sedan del två med domkraften och placera reglarna på sina platser. 3. Tag bort domkraft och uppallning.

Observera! Reglarna måste tillverkas individuellt för varje stockuttag, eftersom längderna kan bli olika långa. Numrera varje uttag och regel. Reglarna tillverkar du när väggen är uppallad. De skall då ha passform, så att alla reglarna ”kläms” fast när väggen ”släpps” ner. 

  


Reglarna på plats, men ännu inte spikade. Observera! Det nya regelverket har inga snedsträvor, som tar upp sidokrafterna. Det behövs inte här, eftersom innerväggens regelverk och skivor tar upp de krafterna. Efter isoleringen kommer dock byggplywood att skruvas över det nya regelverket, som en extra förstärkning. 

  


Ytterligare en del av den gamla panelen sågas av, så att det går lättare att spika fast stockarna i reglarna. Tag inte bort för mycket panel. Panelbrädorna spikas senare tätare i timmerväggen för att ytterligare förstärka den. 

Ett gammmalt uttag hittades i stocken. Uttaget jämnades till med en yxa och förstärktes med en regel. 

  

Innan man börjar renovera ett timmerhus eller torp rekommenderas följande böcker:
Timmerhus och Renovera torp & gårdar. 

  

<< Sidan 1

  

Copyright www.tenico.se  

  

Startsidan