För att kunna läsa den här sidan rätt måste din webbläsare ha JavaScript aktiverad.

Byte av syll på timmervägg (del 1)

Klicka på bilderna för större bild!


Eftersom det här arbetet startade i september och inte skulle bli färdigt det året, så togs endast den nedre delen av eternitplattorna bort.Eternitplattor får du plocka bort själv, det är inte "olagligt", som en del tror. Plattorna läggs i plastpåsar, som tejpas ihop. De körs sedan till en av kommunens "återvinningsplatser", där de läggs i en särskild "eternitcontainer". Enligt en källa innehåller plattorna 4 % asbests, resten är stenmaterial.Med en cirkelsåg sågas först locken bort. Därefter så används en kniv eller ett annat spetsigt föremål, som sticks in mellan brädorna för att kontrollera hur hela stockarna är. I det här fallet så räckte det med att ta bort de två nedersta stockarna. Stock nummer två hade kunnat repareras på några få platser, men för att få lite längd på de kommande stående reglarna så tas även stock två bort.Högra halvan av syllen gjordes klar innan vintern och arbetet fortsätter här på sommaren året efter. Hela den öppna nedre delen täcktes med ett lager tillfällig isolering och en presenning över vintern. Stockarna hade kunnat tas bort hela vägen och ersatts av tillfälliga stöttor, men här valdes att göra klart den ena halvan innan vintern.Här används en eldriven kedjesåg. Dela upp stockarna i mindre bitar och lägg en träplatta under "sågsnittet", då undviker du att sågkedjan tar i stenen.Använd en kraftig kofot eller ett spett och bryt loss stockarna. Ibland sitter stockarna fast ordentligt och det beror på "dymlingar", kraftiga träpluggar som sitter i hål mellan stockarna. Använd kedjesågen och såga av "dymlingarna" i öppningen mellan stockarna.När stockarna är borta sopas stenarna rena. För att den nya syllen skall komma i rätt höjd tas de stenar bort som är för höga. Ofta måste man också flytta om stenarna i torpargrunden, för att få en jämn höjd. På insidan av väggen under det befintliga golvet och mot torpargrunden finns lite betong, som las dit i samband med att nya golvbjälkar installerades på 30-talet. Allt såg torrt och felfritt ut så det fick ligga kvar.Den nya syllens läge kontrolleras. Syllen är impregnerad med måtten 195 x 45. Det är bättre att ta en extra bred syll, eftersom en timmervägg sällan går i en rak linje. Om syllen är för smal riskerar man att de stående reglarna till viss del hamnar utanför syllen.Innan gjutformen monteras så skall alla stenarna borstas och spolas rena med vatten. Var extra noga mellan stenarna, eftersom betongen skall bränna fast också där. Till gjutformen på bilden har gammalt virke använts, formen skall ju ändå skrotas senare. Stenplattorna på bilden fungerar som extra stöd till formen, "man tager vad man haver".Observera, att formens övre planka ligger vågrätt och i samma höjd som gjutningen. På två ställen har 12 mm gängstång stuckits ner mellan stenarna i torpargrunden. Böj gängstången i nederkanten cirka 45 grader så att den senare inte börjar snurra i betongen när muttern dras dit. Om du blandar betong själv, så använd 1 del cement och 3 delar sand. När det är blandat och klart med vatten så fyller du på med makadam i lagom mängd, om du har någon. 1, Börja med att fylla betong mellan stenarna. Använd en träpinne eller liknande och stöt ner betongen. 2, Lägg därefter ett lager betong över hela botten. 3, Tryck ner passande stenar i betongen. 4, Ett nytt lager betong o s v. 5, Jämna till ytan med kanten på en träplanka som dras mot formens övre planka i en sicksackande rörelse. Täck över gjutningen med plast och låt den bränna en vecka. Kontrollera gjutningen ibland och vattna vid behov, så att den är fuktig, det är extra viktigt ifall gjutningen görs på en sydsida med mycket sol. Om du har någon armeringsstång liggande, så lägg ner två stycken i samband med gjutningen.Gjutformen tas bort och gjutningen kontrolleras. Allt ser okej ut. Reglarna med isolering är en regelvägg på insidan av timmerväggen. På bilden syns också två av ventilationshålen i torpargrunden.
Sidan 2 >>

Copyright www.tenico.se

 

Startsidan