När man installerar rör till ett värmesystem skall man undvika att göra som bilden till vänster visar. Om exempelvis en ventilationstrumma är i vägen så skall rören installeras som på bilden till höger. Du kan välja att antingen dra röret över (rör nr.1) eller under trumman (rör nr.2).

Endast i undantagsfall monteras ledningen upp och sedan ned enligt bild 1. Då måste en avluftare monteras annars kommer luftbubblorna i vattnet att samlas i höjdpunkten och en luftficka uppstå. Vattencirkulationen i värmesystemet kommer då att upphöra och värmen uteblir. Luften samlar sig alltid högst upp eftersom den är lättare än vatten.

Köp en riktig avluftare (en automatisk) som går att öppna och göra ren om smuts täppt till avluftarhålet eller stoppar flottören som finns inuti avluftaren. Köp inte de små billiga avluftare där man använder en skruvmejsel för att avlufta. De krånglar alltid.

När man installerar prisolrör läggs de ofta dolt i golvet fram till radiatorn och då måste rören monteras med lite lutning uppåt mot radiatorn. Installeras rören som en vattenvåg, upp, ner, upp, ner kommer det snart att bildas luftfickor i röret med driftstörningar som följd. Det här felet är mycket vanligt bland gör-det-självare och tyvärr också bland slarviga rörmontörer.

Ibland kan felet avhjälpas genom att injustera värmesystemet eller installera en starkare cirkulationspump. Annars är det bara att öppna golvet och dra om rören.

Ett värmesystem som har vattenburna radiatorer avluftas alltid med radiatorerna. Avluftningen görs genom att försiktigt öppna avluftarventilen som finns i radiatorns bakre/övre kant. Hörs ett "bubblande" ljud i radiatorn, eller om den är kall, eller har dålig värme, kan det bero på att luft har samlats i radiatorn. Den måste då avluftas.

Copyright www.tenico.se