Gör din egen grundfärg av restfärger

 

De flesta av oss slänger den färg som blir kvar i burkarna efter avslutad målning. Det är dumt, eftersom den färgen kan användas till att blanda sin ”egen” grundfärg. Genom att hälla alla restfärger av olika kulörer i en större burk så fick vi nästan 10 liter ”outspädd grundfärg”. Eftersom grundfärgen skall vara som ”tunn välling”, så ökade volymen, i det här fallet, med ytterligare en liter. Genom att blanda olika kulörer så blir färgen alltid, mer eller mindre gråaktig. Det är bra, eftersom en grå grundfärg alltid går bra att täcka över med andra kulörer.

De vanligaste husfärgerna ute och inne indelas i två grupper: vattenbaserad – och oljebaserad färg. Den vattenbaserade färgen förtunnas med vatten och den oljebaserade med lacknafta eller terpentin. Penslar och rullar görs rena med respektive ”lösningsmedel”. På senare tid så har det tillkommit en utefärg som består av både olja och vatten. Den färgen är tänkt att ha de bästa egenskaperna av den oljebaserade – och vattenbaserade färgen tillsammans, exempelvis: oljefärgens inträngningsförmåga och ”vattenfärgens” kulörtålighet. Den färgen går bra att förtunna med både vatten och lacknafta, samt tvätta verktygen med.

 

Observera! Blanda enbart färger som består av samma ”lösningsmedel”.

 

 

Klicka för större bild


 

10 liter grå grundfärg. Förtunna grundfärgen, så att konsistensen blir som ”tunn välling”. Färgfabrikanterna blandar i antimögelmedel m m. i grund – och täckfärgen, därför kan man utgå ifrån att grundfärgen på bilden också innehåller det, eftersom det fanns i ”originalfärgen”. Det viktigaste skyddet mot mögel och röta är dock att grundfärgen tränger in ordentligt i virket, speciellt i ändträet.

 

 

  

En sak som många inte tänker på, är att det går bra att rulla på färgen också utomhus. Med en målarrulle blir man mindre trött i armen, samtidigt som det går fortare att måla. Häll alltid över färg på en mindre burk, den blir lättare att bära jämfört med en 10 liters burk. Vad händer om du råkar välta omkull en 10 liters burk? Själv använder jag följande målarverktyg utomhus: elementpensel, fasadpensel och rulle + en mindre burk. Elementpenseln används till trånga utrymmen och invändiga hörnen. Mellan täcklocken används en rulle med samma bredd som avståndet mellan locken. Rulla ut färgen på panelbrädan och täcklocken, efterdrag sedan (jämna ut) färgen med fasadpenseln.

 

 

 

 

 

Börja måla uppifrån och ned. Måla panelen i hela sin längd, annars kommer det att bli ”skarvar” i målningen, speciellt vid varm väderlek och snabbtorkning av färgen. Fasaden på bilden fick ett bra resultat med fem brädor åt gången. Här rullas grundfärgen på en tidigare solblekt sida. Om tidigare målning täcker trät dåligt, så är det en fördel att grundmåla hela väggen innan täckfärgen stryks på. Här är det också viktigt att grundfärgen är tillräckligt tunn, så att den tränger in bakom den gamla täckfärgen, där tidigare färg saknas. Glöm inte att tvätta fasaden innan grundmålningen.

 

Obs! Ett mycket bra tips är, att efter fasadtvätten ta en slipkloss med grovt sandpapper och slipa bort den gamla ”fiberresningen” på brädorna. Det går sedan mycket lättare att måla och att hålla rent fasaden, eftersom algerna nu fastnar sämre på panelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täckfärgen rullas/målas på. Också här var det lagom att måla ”fem brädor åt gången”.

 

 

 

 

 

 

 

Efter ett lager grundfärg och två lager täckfärg blev väggen klar. Väggkulörerna skiljer sig åt på bilderna och det beror på solljuset vi fototillfället.

 

 

 

 

Copyright www.tenico.se   

  

Startsidan