Tryckimpregnerat trä som golvregel och syll 

 

 

Många småhus, som byggdes med ”platta på mark” på 70-talet har fått luktproblem i husen. Den lukten kommer ofta från grunden och betongplattan. På 70-talet var det vanligt att man gjöt in impregnerat trä direkt i betongen, som distans till det isolerade golvbjälklaget, ibland placerades också impregnerad väggsyll direkt på plattan. Med dålig dränering runt om och under plattan, så torkade aldrig det impregnerade trät ut och med tiden så uppstod en obehaglig lukt. 

När man sedan gick över till ”modern” torpargrund och vanligt virke så uppstår ibland mögel och lukt på det virket, eftersom de nya bjälklagen är så välisolerade. Tidigare läckte värme genom golvplankorna och hjälpte till att torka ur grunden. 

Under den varma årstiden uppstår lätt kondens i torpargrunden, när den varma fuktiga uteluften kondenserar i den kallare grunden. Generellt kan sägas att ventilationen i en torpargrund skall ökas under vintern (torka ur) och den skall minskas under sommaren, så att minimalt med fuktig uteluft kommer in. Skräp på marken i grunden, trä och annat organiskt material, ställer också ofta till med mögel och lukt.  

Med torpargrund, tryckimpregnerat virke i bottenbjälklaget och syll, så behöver man inte bekymra sig om den fuktiga uteluften sommartid, något mögel lär inte uppstå. Vi har själva lagt in tryckimpregnerad regel i bottenbjälklaget och i syll och efter 10 år med årlig inspektion så finns varken skador eller dåligt lukt i grunden. Observera! Ingen del av det impregnerade virket har direktkontakt med vatten. Grunden är väl ventilerad och rengjord från byggskräp. 

 

 

Att tänka på

 

Håll kryputrymmet rent från byggskräp och organiskt material.

Väldränerat runt om grunden.

Öka ventilationen på vintern och minska på sommaren. Alternativt, stora öppningar och mycket ventilation på sommaren (om luften snabbt drar igenom grunden så torkar den upp) och lite ventilation på vintern, vilket ger varmare golv vintertid.

Med tryckimpregnerat virke kan du ha mindre ventilation året runt.

Är grunden låg och består av betongsten eller lättklinkerblock, så lägg syllpapp också under den impregnerade syllplankan, det för att minimera risken, att hög fuktighet i stenen sugs upp i plankan.

 

 

Klicka för större bild

 

 

 

 

 

 

Det här är bjälklaget på mellanbyggnaden som förbinder boningshuset med garagebyggnaden. På grund av att berget delvis ligger nära marknivån så blir ”kryputrymmet” minimalt. Ventilationen under golvet är helt öppen från sidorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjälklaget består av tryckimpregnerad regel 195 x 45 och som bottenisolering har 50 mm cellplast använts, därefter ytterligare 145 mm mineralull. För att cellplasten inte skall kunna falla ner, så har bitar av galvaniserad plåt spikats fast, på lämpliga avstånd under reglarna.  

 

 

Copyright www.tenico.se   

  

Startsidan