Har ditt hus ett vattenburet värmesystem med termostatventiler, då kan det vara bra att veta följande:
Termostaten (plastdelen) som sitter monterad på ventilhuset har en enda uppgift och det är att ta vara på tillskottsvärmen i rummet. Tillskottsvärme är exempelvis solinstrålning, belysning och människor. När tillskottsvärme uppstår stänger termostatventilen succesivt vattnet till radiatorn, så att rumstemperaturen, med vattnets hjälp inte överstiger inställt värde, exempelvis +20 grader Celsius. Termostatventilen kan däremot tillsammans med övriga ventiler inte automatiskt injustera värmesystemet.

Termostaten har en bälg med gas-vätske blandning som påverkas av rumstemperaturen. Bälgen kan också vara vaxfylld. Funktionen är den samma, att växa eller krympa, och därmed påverka ventilkäglan inne i ventilhuset.

För att uppnå maximal energibesparing måste värmesystemet vara utrustat med termostatventiler samt vara injusterat. En injustering kan göras med termostatventilens ventilhus eller med returventilen som ofta är monterad i botten av radiatorn.

Tidiga modeller av termostatventiler går inte att injustera och då måste injusteringen göras med returventilen. Senare modeller av termostatventiler med siffror markerade på ventilhuset går enkelt att injustera. Det görs genom att ta bort termostaten från ventilhuset och vrida ventildelen till dess önskad inställning uppnåtts. Jämfört med returventilen är den ventilen lättare att använda till injusteringen.

Små enplansvillor behöver sällan injustera värmesystemet. Där räcker det med att ha fungerande termostatventiler. Större villor med ett eller flera plan tjänar alltid på en injustering, även om värmesystemet är utrustat med termostatventiler eller saknar sådana. När injusteringen är gjord är det svårt för obehöriga att manipulera hela värmesystemet genom att exempelvis skruva bort en termostat. Med borttagen termostatdel får radiatorn inte mer vattentillförsel än det inställda grundvärdet och det påverkar inte värmetillförseln till i övriga rum.

Är inomhustemperaturen över +20 grader Celsius och den sänks med en grad, minskar energikostnaden med cirka sex procent. Används 15000 - 25000 kWh/år för uppvärmning av huset och energikostnaden totalt är 1 kr och 30 öre/kWh, blir besparingen 1 170 - 1 950 kr/år. Sänks temperaturen två grader fördubblas summan. Ett icke injusterat värmesystem har ofta stora skillnader i rumstemperaturer, variationer mellan 20 -26 grader är inte ovanligt, därför kan en injustering ge mer än två graders sänkning.

Mer om injustering av värmesystem hittar du i vår beskrivning Injustering värmesystem.

Copyright www.tenico.se