Om man installerar en ny skorsten eller förlänger nuvarande skorsten på grund av exempelvis påbyggnad av extra våningsplan gäller följande enligt grundregeln:

Skorstenen måste sluta minst 1 meter ovanför husets högsta punkt, vilket vanligtvis är taknocken. Om skorstenen går genom taket i taknocken eller på "takfallet" spelar ingen roll, 1 meter gäller fortfarande. "1 meters" regeln är främst till för att förhindra eldsvåda på grund av gnistbildning från skorstenen.

Om skorstenen går genom taket långt ner på takfallet ändrar det husets utseende ofta till det sämre. Sotaren kan då göra undantag från "1 meters regeln" och det som kontrolleras är då husets läge samt vindförhållanden. Finns det nära skorstenen annan del av huset som ligger högre än taknocken kan denna del undantas om den kläs med exempelvis plåt.

Ovanstående regel gäller för alla boningshus och oavsett om det eldas med olja eller ved för trivseleldning.

Tips! Om du skall mura själv eller låta någon annan göra jobbet har du stor nytta av vår Skorstensbeskrivning. Kontakta dessutom alltid sotaren för råd innan du påbörjar en nyinstallation eller ombyggnad av skorsten. Han kan ofta ge gratisråd per telefon som gör din installation både billigare och bättre jämfört med vad "specialisterna" säger.

Copyright www.tenico.se