Impregnerat trä indelas i fyra klasser: A, AB, M och B. Träskyddsklasserna följer Svensk Standard och företag som producerar impregnerat trä under kontroll av Statens Provningsanstalt har därför rätt att märka sina produkter med följande kvalitetsmärken.Klass

Användningsområde


A

Trä i varaktig kontakt med mark och sötvatten, t ex:
Bryggor, Friluftsbad
Kraft, Telestolpar, Grindstolpar, Stängselstolpar m m.
Trappor
Lekplatsutrustning
Trädgårdstimmer
Broar
Bottensyll

AB

Trä ovan mark, t ex:
Trallvirke
Trädgårdsmöbler
Kompostlådor
Spaljeer
Blomlådor
Staketspjälor
Vindskivor
Fasadvirke

M

Trä i havsvatten, t ex:
Bryggor
Hamnanläggningar
Andra träkonstruktioner i saltvatten

B

Färdigbearbetade snickerier, t ex:
Färdiga snickerier som dörrar och fönsterDe träskyddsklasser som lagerhålls hos bygghandeln och som är vanligast bland villaägaren är klass AB med dimensioner klenare än 38 mm, och klass A med dimensioner från 38 mm och grövre.

Träskyddsklass M (marint bruk) behövs endast i saltvatten och på västkusten. På östkusten med bräckt vatten räcker det med klass A.

 Copyright www.tenico.se