Inkommande telekabel i huset innehåller fyra kablar, men eftersom många hushåll endast har ett telefonabonnemang används endast två av kablarna. De två andra kablarna finns där som en möjlighet att ansluta ytterligare ett abonnemang.

Inkommande kablar ansluts som bilden visar. Färgen har ingen betydelse, det är bara att skifta kablarna och pröva sig fram till dess telefonen har en signal.

För att ansluta ytterligare telejack används ibland den äldre stela typen av tvåtrådig telekabel och den ansluts som bilden visar. På telejack nummer 2 ansluts den på inkommande skruvar och fortsätter vidare på ut-skruvarna till in-skruvarna på telejack nummer 3 osv.

Vill man inte använda den äldre typen av telekabel finns det idag färdiga förlängningskablar med teleuttag som kan kopplas på inkommande telejack (nummer 1) och sedan vidare i huset.

Copyright www.tenico.se