På gamla timmerhus med torpargrund är ofta den nedersta timmerstocken (syllen) murken och dålig. När endast syllen behövs bytas kan man använda tryckimpregnerad stock, samma sorts stock som används till bland annat trädgårdar och lekplatser. Tryckimpregnerad 2,5 m stock finns hos de flesta trävarufirmor. Gör på följande vis:

 • Tag bort den dåliga stocken.

 • Är stengrunden ojämn bör den rätas till genom att omplacera/lägga till sten. Du kan även med fördel använda betong för att få ett jämnare underlag för den nya syllen.

 • Hugg bort kanten och jämna till ytan på stock nr.2, den som syllen skall bära.

 • placera en hydraulisk domkraft på lämplig plats, mellan stengrunden och stock nr.2 Det går ofta bra med en vanlig garagedomkraft. Lyft väggen lite och pressa ihop stockarna.

 • Placera den impregnerade stocken mellan stock nr. 2 och stengrunden. Troligen behöver du hugga ut mer plats i stock nr.2 eller placera mellanlägg av regel 45 * 120 (145) mellan stock nr.2 och den impregnerade stocken.

 • När stocken är på plats fortsätter man med nästa stock osv. Använd minst 125 mm (5 tums) varmförzinkad spik, som spikas från stock nr.2 i syllstocken. Tjärpappsremsa mellan syll och stengrund behövs inte, eftersom syllen är impregnerad.

Timmervägg/regelvägg

När man måste ta bort två till tre dåliga stockar är det lättare att bygga en regelvägg under timmerväggen. Gör på fäljande vis:

 • Följ punkt 1 och 2 i tidigare avsnitt.

 • Lägg ut tryckimpregnerad syll storlek 45 * 170 (195). Det är bättre med bredare syll, eftersom timmerväggen (bredd 120) oftast inte är rak, är syllen då för smal riskerar en del av stående regel att hamna utanför syllen.

 • Markera stående regel 400 c/c. Hugg/såga ut en plan yta i stock nr.2 där regeln skall stötta.

 • Pressa ihop timmerväggen med hydraulisk domkraft och knacka regeln på plats. För att stabilisera väggen monteras en snedsträva vid varje gavel.

 • Isolera regelväggen och komplettera gärna med liggande regel och tilläggsisolering innan en ny fasad spikas upp.

 • Komplettera gärna med: Träpanel 2, 3, 4, väggregel, fasadfoder, asfaltboard, spik 1 och spik 2 på vår Tipssida.

Copyright www.tenico.se