När en gammal betongplatta skall bilas bort går det ofta enkelt att ta bort den i småbitar på cirka 1 - 5 kvadratdecimeter. Ibland kan betongen fortfarande vara hård och seg och då blir det mycket arbetsamt att bila den i småbitar.

Ett bra knep är då att göra som på bilden. Bila ett antal hål där du ser att det finns möjlighet att spräcka plattan, bila inte helt igenom och placera bilningshålen med någorlunda jämt avstånd. Se till så att biten som skall spräckas inte vilar på något utan "hänger i luften", slå därefter till med en storslägga tills plattan spricker. Det brukar räcka med ett till tre slag. Har man inte möjlighet att ta bort sten/sand under plattan kan man pröva med att kila plattan, använd ett spett och lyft plattan något samtidigt som den kilas med trä eller järnbitar.

Gamla plattor har ofta lite eller inget armeringsjärn. Finns det armeringsjärn får man såga eller skära av det med en skärbrännare eller vinkelslip. Till bilningen använder du bäst en elektrisk bilningsmaskin av märke HILTI TE 905 eller liknande.

Komplettera gärna med
Tips 44 betongtrappa.

 Copyright www.tenico.se