När en gammal betongtrappa skall tas bort, är det ofta lätt, eftersom den sällan är helgjuten utan består av stenfyllning och ett ganska tunt betongskikt runt om. Enklast går man till väga genom att i trappans nederkant bila eller slå ett eller två hål och sedan plocka ut merparten av stenfyllningen genom hålen, därefter är det lätt att bila eller slå ner trappan i småbitar. Till bilningen finns det små lätta elektriska bilmaskiner att hyra. Minimihyra brukar vara tre dagar för en bilmaskin, till en kostnad av cirka 400:-/500:- inkl. moms. En mycket bra bilningshammare för både proffs och Gör-det-självare är bilningshammare HILTI TE 905.

Tidigare användes bensindrivna bilningsmaskiner av märket "Cobra". De var tunga, otympliga och med dålig verkningsgrad jämfört med de nya elektriska bilmaskinerna, dessutom var man tvungen att använda hörselskydd samt stå och arbeta i avgaserna från maskinen. Bensindrivna "Cobror" används fortfarande av bergsprängare eftersom bilningsmejseln skruvar runt samtidigt som den bilar, vilket är bra när man vill ha hål för dynamiten. Till ren bilning är en icke "skruvande" maskin bäst, exempelvis HILTI TE 905.

 Copyright www.tenico.se