Trappkoppling

Se vad beskrivningen innehåller >> Här

Så kallad trappkoppling används när lampor skall tändas/släckas från mer än en plats. Merparten av Sveriges hus/byggnader använder trappkoppling i en eller annan form. Beskrivningen visar de tre mest förekommande trappkopplingarna.

  • Två vägs trappkoppling används för att tända/släcka en lampa från två olika platser. Det kan vara en lampa i en trappa eller i ett rum med två ingångar.

  • Tre vägs trappkoppling används för att kunna tända/släcka en lampa från tre olika platser i exempelvis ett rum med tre ingångar.

  • Dubbel två vägs trappkoppling (dubbeltrapp) används för att kunna tända/släcka två lampor. Det kan vara i ett trapphus med tre våningar eller i större rum med flera ingångar där lamporna skall kunna tända/släckas oberoende av varandra.

Till trappkoppling och övrig vanlig elinstallation i byggnader används fyra sorters strömbrytare:

  • Trappomkopplare

  • Dubbel trappomkopplare (används också som kronomkopplare)

  • Korsomkopplare

  • Tvåpolig omkopplare

Beskrivningen visar också övrigt vanligt förekommande elmaterial.