Trappomkopplare används när en lampa skall tändas och släckas från två olika platser i huset. Trappomkopplare ser ut som vanliga strömbrytare men har en annan funktion, den framgår av den schematiska bilden som ofta finns på omkopplarens baksida.

Vid dold och öppen ledningsdragning dras den inkommande elledningen först till en kopplingsdosa, där ledningen fördelas/kopplas vidare till trappomkopplare och lampa/lampor. Vid dold ledningsdragning förläggs elledningen i 16 mm VP-rör. Kabeldimensionen skall vara 1,5 kvadratmillimeter. Färgerna svart och brun används till fas, blå färg används till "nollan" (återledaren) och gul/grön används till skyddsjord. Vid öppen ledningsdragning används ofta kabel av typ EKK och Kulo.

Komplettera gärna med
Tips 11, Tips 12 och Trappomkopplare 2

Obs! Ovanstående eldragning skall göras av behörig elektriker.

Copyright Tenico 1999

 

Startsidan