Vid ombyggnad och renovering kan det ibland vara svårt att placera stående regel mellan de liggande reglarna utan att regeln spricker, se bild nr.1. Genom att istället fasa ena hörnet (bild nr.2) och knacka in stående regeln från sidan undviks problemet. Det beror på att stående regelns längd blir mindre vid sidmontering jämfört med om den först placeras mellan liggande reglar och knackas rak.


Vid sidmontering erhålls ett bra stöd om stående regel görs 5 mm längre än det uppmätta avståndet där den skall placeras.

Komplettera gärna med tips 23!

Copyright www.tenico.se