När bilens startmotor slutar att fungera beror det ofta på två saker, startrelät drar inte eller så "fältar" generatorn. De här felen går ofta ganska lätt att reparera och därmed kan man spara priset för en utbytesstartmotor eller en ny startmotor, till hög kostnad.

Det vanligaste av de två felen är startrelät och det felet kännetecknas av att startmotorn "klickar" när man vrider på tändningsnyckeln. Ibland kan startmotorn dra runt i flera dagar och plötsligt börjar den att "klicka", för att därefter fortsätta att fungera en tid. Då kan du vara säker på att startrelät snart slutar att fungera helt.

Vad som händer i startrelät är följande: När du vrider på tändningsnyckeln går ström ner till nr.1 elektromagneten i startrelät och drar stången med plattan nr.3 som lägger sig på de två kopparkontakterna nr.2 och nr.4. Batterikabeln är ansluten till nr.2 och nu går ström över plattan nr.3 till kopparkontakten nr.4 och vidare ner till själva startmotorn som drar runt motorn tills dess att tändningsnyckeln släpps. Varje gång du vrider på tändningsnyckeln uppstår en gnista mellan plattan nr.3 och kopparkontakten nr.4 och denna gnista nöter till slut bort kopparkontakten nr.4 och glappkontakt uppstår.

På de flesta bilmärken kan man enkelt öppna ändlocket på startrelät och själv tillverka en ny kopparkontakt av en bit kopparrör: Såga eller klipp en kopparremsa, bocka den i vinkel, borra hålet för kontaktskruven, fila den jämn, montera den och du har en ny startmotor utan kostnad. Bilar med startrelä som enkelt går att reparera är exempelvis Toyota och Mazda. På en del bilar är det krångligare, eftersom kabeln från startrelät till startmotorn är lödd. Krångliga bilar är bland annat SAAB 900.

När din startmotor drar runt motorn alltför sakta samtidigt som batteriet snabbt töms på ström, trots ett bra batteri, är det ett tecken på att startmotorn börjar att "fälta". Med det menas att ankaret som snurrar inne i startmotorn får kontakt med startmotorhuset och kortsluter. Det felet uppstår när någon eller båda bussningarna nr.6, som är placerade i varje ända av startmotorn, blir utslitna och ankaret börjar glappa.

Det felet kan avhjälpas genom att svarva eller fila en eller två nya bussningar. Ofta är det endast den främre bussningen som behöver bytas, eftersom den belastas hårt när startmotorhjulet driver kuggkransen på svänghjulet.

 Copyright www.tenico.se