Du kan minska värmekostnaden väsentligt genom att ta bort alla skivor och brädor som omger skorstenen. Förutom en skön värme som kommer att stråla från den öppna skorstenspipan får du:

* En bättre lukt i huset eftersom inget onödigt damm samlas.
* En vackrare interiör med en putsad och vitmålad skorstenspipa.
* Lättare att inspektera och laga sprickor och rökläckage.

Med en inklädd skorstenspipa har du vid läckage följande möjligheter:
* Riva väggen och laga sprickan.
* Bekosta en dyrbar invändig renovering av rökkanalen.
* Installera ett rostfritt rökrör inuti rökkanalen.

Invändig renovering av en skorsten kan göras på flera sätt men måste i de flesta fall utföras av en fackman och görs på följande vis:

1. Rengöring av rökkanalen och beläggning och tätning med en keramisk massa. Rökgaserna kan med den här metoden fortfarande överföra värme till tegelstenen.

2. Nedsänkning av rör med isolerande cementbunden pimpsten. Är rökkanalens area för liten måste den först borras upp.

3. Installera ett rostfritt rökrör med pimpstensfyllning mellan rökrör och befintlig rökkanal. Den här metoden kan du klara av själv och blir billigare jämfört med de två tidigare. Med metod 2 och 3 överförs ingen eller lite värme till tegelstenen.

Sammanfattning: Om du har en läckande skorstenspipa måste den inte renoveras invändigt istället kan man putsa skorstenen från värmekällans anslutning tills strax under yttertaket. Skorstenen måste inte putsas runtom utan det räcker med rökkanalens yttersidor, alltså den eller de rökkanaler som används.

Rådfråga alltid sotaren innan du påbörjar ett projekt. Därmed undviker du onödiga fel och stora kostnader.

 Copyright www.tenico.se