Vertikala asfaltboardskarvar täcks bäst med vindskyddspapp. Klipp remsor enligt bilden och fäst dem över skarvarna med häftpistol.
När asfaltboardskiva monteras som vind och fuktskydd ovanpå isoleringen brukar den monteras "skarv mot skarv". Det fungerar bra på nybyggnation när den horisontella skarven och bakre regeln stämmer överens och kan spikas tät.

Vid ombyggnad och tilläggsisolering däremot brukar de bakre reglarna inte hamna på samma plats som de horisontella asfaltboardskarvarna. Nu kan fuktproblem i isoleringen uppstå, eftersom horisontalskarvarna under påverkan av värme och kyla böjer sig in och utåt. När det sedan rinner kondens eller regnvatten på skivan kommer det med stor sannolikhet att droppa i isoleringen.

Det problemet kan enkelt avhjälpas genom att lägga skivornas horisontalskarvar med 30 - 40 mm överlappsfog. Täta dessutom alla vertikalskarvar med vindskyddspapp.

Det här är extra viktigt om väggen står en längre tid utan panelbrädor eller annan fasadbeklädnad.

 Copyright www.tenico.se