I en villa finns det två vattenburna värmesystem att välja på: öppet värmesystem och Slutet värmesystem. Öppet värmesystem finns oftast i äldre hus och slutet värmesystem installeras oftast i nya hus. Äldre hus kan i många fall även vara ombyggda till slutet värmesystem.

Ett öppet värmesystem har värmevattnets expansionskärl monterat på vinden eller i ett övre beläget rum. Det slutna värmesystemets expansionskärl är placerat nära värmekällan, som kan vara exempelvis en oljepanna belägen i källaren. Båda systemens uppgift är att hålla värmesystemets vattennivå så konstant som möjligt oberoende av vattentemperatur. Värmesystemets vattennivå skall aldrig understiga översta radiatorns övre kant. Gör vattennivån det sugs luft in i radiatorn och varmvattencirkulationen på den/de radiatorerna upphör, dessutom kan radiatorerna angripas av rost.

I ett öppet system blir vattentrycket i värmesystemet inte högre än signalledningens utloppshål. När vattnet når hålet i expansionskärlet rinner vattnet ner i signalledningsröret och ut vid golvbrunnen i källaren. När det sker vet man att värmesystemet är fullt, därav namnet "signalledning". Ibland kallas röret även "skvallerrör".

I ett öppet system har expansionskärlet även funktionen som säkerhetsventil. När pannan "kokar", går ångtrycket med hög hastighet upp till expansionskärlet och vidare genom "blåsledningen", som mynnar strax ovanför yttertaket. Om expansionskärlet är dåligt isolerat kan det på vintern frysa till is. Kokar pannan vid ett sådant tillfälle har övertrycket ingenstans att ta vägen och pannan kan explodera. Montera därför en säkerhetsventil på pannan eller i dess närhet och du har dubbla skydd mot övertryck.

Det slutna värmesystemets fördel är en billigare och enklare installation, dessutom undviker man vattenskador i övervåningen, vilket kan uppstå om ett öppet kärl börjar läcka. Värmesystemet kallas "slutet" eftersom det inte står i öppen förbindelse med atmosfärtrycket. Istället för blåsledningen som finns på ett öppet system har det slutna systemet en säkerhetsventil som öppnar och släpper ut övertrycket vid en viss inställd nivå.

Standard öppningstryck för säkerhetsventilen till ett villasystem är 1,5 bar, vilket är det samma som 1,5 kg. När värmesystemet fylls på med vatten fyller de flesta till dess att säkerhetsventilen öppnar och släpper ut övertrycket. Då är vattentrycket i värmesystemet onödigt högt, eftersom 1,5 bar motsvarar 15 m vattenpelare. Det kan lätt förorsaka vattenskador inte minst i gamla installationer.

Gör istället så här när ett slutet värmesystem fylls:
1. Kontrollera höjden från pannan till översta radiatorns högkant, exempelvis 5 m.
2. Fyll på vatten till dess manometern nära säkerhetsventilen visar 0,5 bar = 5 m. Nu når vattnet radiatorns överkant.
3. Fyll lite extra så att vattennivån når cirka 0,5 - 1 m över radiatorkanten. Manometern visar nu 0,55 - 0,6 bars tryck. Det trycket är anläggningens minsta tryck och gäller vid en vattentemperatur på 20 grader. När anläggningen värms upp expanderar vattnet och vattentrycket ökar, men är expansionskärlet rätt dimensionerat (inte för litet) blir ökningen minimal.

Observera! Expansionskärlets uppgift i ett slutet system är endast att hålla vattentrycket konstant oberoende av temperatur och volymökning. Säkerhetsventilen sköter säkerheten vid för högt vattentryck!

Copyright www.tenico.se