När det regnar och blåser hamnar alltid en del vatten innanför husets ytterpanel. Detsamma gäller på vintern när den varma fuktiga inneluften läcker ut och kondenserar bakom panelen. Även om huset har ångfolie monterat på insidan läcker alltid en del vattenånga ut. Har spikläkten vid ett sådant tillfälle bakåtlutning mot asfaltboarden eller vindpappen riskerar vattnet att rinna in i isoleringen istället för mot ytterpanelen och dess springor som avleder vattnet.

Ett enkelt sätt att förebygga ovannämnda problem är att snedkapa spikläktens ovansida. Ställ in cirkelsågen på cirka 20 graders lutning och snedsåga spikläkten innan den spikas upp. Obs! Använd aldrig för klen spikläkt. Den spricker lätt och det resulterar i en lös ytterpanel.

För att förbättra ventilationen bakom panelen skall spikläkten inte spikas med hela täckande längder utan med jämna mellanrum och på lämpliga platser skall mellanrum på 3-4 centimeter lämnas. Det gör att vattenångorna lättare kan stiga uppåt bakom panelen och ventileras i väggens överkant.

Copyright www.tenico.se