Rördragningen i en villas värmecentral (pannrum) består av järnrör eller kopparrör. Idag används huvudsakligen kopparrör eftersom det gör installationen enklare och snabbare. Det brukar också bli billigast.

Till kall och varmvattnet i värmecentralen används 22 mm kopparrör. Till värmesystemet används oftast 22 mm, men ibland till större villor även 28 mm kopparrör.

Har du en befintligt värmecentral med järnrör, som skall kompletteras eller ändras med kopparrör, då skall du först kontrollera järnrörets storlek. Till 3/4" och 1" järnrör används 22 mm kopparrör och till 1 1/4" järnrör 28 mm kopparrör.

Kopparröret har en slätare insida jämfört med järnröret. Det ger ett lägre vattenmotstånd och därför kan kopparröret vara en dimension mindre.


Utvändigt rörmått:

3/4" järnrör = 27 mm, 1" järnrör = 34 mm, 1 1/4" järnrör = 42 mmRörmontören använder sällan 10 och 18 mm kopparrördelar, eftersom 10 mm delar nästan alltid är dyrare än 12 mm, och skillnaden mellan 18 mm och 22 mm delar är liten eller ingen alls. Med grövre rör minskar risken med oljud i röret och igensättning av bl a kalk. Anläggningen går dessutom lättare att bygga ut eftersom vattenmotståndet är mindre i grövre rör.

Ett undantag är engreppsblandare. De har idag nästan uteslutande 10 mm anslutningsrör, mot tidigare 8 mm. Här används exempelvis skarvkoppling 12 * 10 mm.


Summering:

Till värme, kall och varmvatten används 12,15 och 22 mm kopparrör och delar. Till stora villor kan ibland 28 mm rör och delar till värmesidan vara nödvändigt.

 Copyright www.tenico.se