När man spikar trä mot trä skall spiken tränga in i underlaget 2 - 2,5 ggr den tjocklek som fästes. Använd dessutom alltid varmförzinkad spik. Det gäller både utom och inomhus. En varmförzinkad spik har en skrovligare yta, som gör att den "nyper" bättre jämfört med den "blanka" spiken. Prisskillnaden är liten när man jämför den totala materialkostnaden och därför bör man inte spara på spiken, som är en viktig del i konstruktionen.

Till en träfasad skall 4" spik användas till täcklocken. Används 3" spik kommer den enbart att tränga in cirka 30 mm i regeln, av dem är cirka 10 mm spets som inte fäster någonting. När fukthalten i trät ökar kommer 3" spiken att vandra utåt och resultatet blir ett löst lock som inte orkar hålla panelbrädan mot regeln.

Till panelbrädan skall endast en spik användas vid varje regel. Inte två spikar! Med en spik i mitten kan brädan utvidga sig åt båda sidorna utan att spricka. Med två spikar (en vid varje kant) riskerar brädan att spricka eftersom den inte kan röra sig fritt i sidled. Här kommer täcklockets funktion in: locket skall vara tillräckligt starkt infäst så att den orkar trycka brädan mot regeln- utan extra spikar i brädan.

För att undvika att locket eller brädan spricker vid ändträt kan man stuka till spikspetsen med hammaren. Det görs genom att hålla spiken mot ett hårt underlag och knacka några gånger med hammaren. Den trubbiga spetsen trasar sönder fibrerna istället för att pressa dem åt sidan, därmed minskar spänningen i trät och sprickor undviks. För att undvika att smala täcklock spricker lönar det sig att förborra spikhålen. Använd gärna en förborrad mall.

Alla spikar i träpanelen bör efterspikas en gång. Det görs lämpligast året efter, när virket är torrt. Gå över alla spikarna med hammaren och använd ett järndon att slå på, då undviker du fula märken i trät.

Copyright www.tenico.se