Blå rör har fått namnet eftersom de är blåmålade. Tidigare var de grönmålade och hette då gröna rör. Rören används till värmesystemet i villor och hyreshus.

Rören säljs i 6 meters längder med gängade och ogängade rörändar i de storlekar du ser på bilden. Rören har tjock vägg och kan därför gängas och sammanfogas med gängade rördelar. Man använder aducerade rördelar, som är en gjutjärnsblandning. Rören kan också svetsas.

När man pratar om blå rör namnges de i tum, exempelvis: halvtum, trekvarttum osv. DN betyder rörets (minsta tillåtna) innerdiameter och räknas i mm. I tabellen ser du att DN - 25 är det samma som 1" rör. DN - storleken används ofta när man beställer rör.

Röda rör finns också. De är starkare och används till bl a. tryckluft och gasledningar. Då används smidda rördelar eftersom de är starkare än aducerade delar.

Tubrör finns i handelskvalitet och tryckkärlskvalitet. De används sällan i villor men är vanligt förekommande i hyreshus och panncentraler. Handelskvaliten används till värmesidan (sekundärsidan) och tryckkärlskvaliten till primärsidan, som kan bestå av fjärrvärmenätet.

Tubrören är tunnväggiga och kan inte gängas. De svetsas. De namnges ofta i både millimeter och tum. Millimeter måttet är utvändigt mått och är samma som det blå rörets, därför kan man blanda rördelar och rör. När man behöver gänga en avstängningsventil på röret delar man ett nippelrör som sedan svetsas fast på röret.

Tubrören säljs i 6 meterslängder och finns även i större dimensioner än de i tabellen. Handelsrören är billigare än blå rören.

Varför så krångligt med olika rör i millimeter och tum? Tum måttet finns kvar sedan den Engelska industrins storhetstid och rörleveranser. Tubrören kom på senare tid och var tvungna att anpassas till de tidigare installationerna.

Till värmesystemet i en villa går det fortare att installera kopparrör och det blir oftast billigare.

Copyright www.tenico.se