Innan man köper en svetsmaskin är det mycket viktigt att känna till vilken intermittensfaktor maskinen skall ha. Den talar om hur länge maskinen kan svetsas vid en viss strömstyrka utan att den stannar på grund av överhettning.

Intermittensfaktorn finns på maskinens märkplåt och i handboken. Intermittensfaktorn kallas också för belastbarhet % int. och belastning ED, och är ett mått på hur länge man kan svetsa under en tio minutersperiod.

Det kan stå exempelvis: belastbarhet 40% int. A/V 180/25. Det betyder att maskinen kan svetsas med 180 Ampere/25 Volt i 40% av tio minuter, vilket blir fyra minuter max svetstid, sedan stannar maskinen och återstartar inte förrän efter sex minuter.

Behöver du en svetsmaskin som skall klara svetsning vid 125 Ampere skall du inte köpa en maskin som är graderad till högst 125 Ampere, eftersom den kommer att stanna omedelbart. Du skall istället köpa en maskin som har minst belastbarhet 60% vid 125 Ampere. Du bör dock gardera dig och köpa en något större maskin annars arbetar du vid gränsen för vad maskinen klarar av.

Före 1990 - 92 beräknades intermittensfaktorn på fem minuter, det är viktigt att känna till vid köp av en begagnad maskin eftersom svetstiden blir kortare.

Copyright www.tenico.se