För att kunna gassvetsa och löda med ett bra resultat måste man känna till vilken gaslåga som skall användas. Gaslågan är en blandning av acetylen och oxygengas.

Man kan välja mellan tre lågor: Normal, Aducerande och Kolande låga. Normal låga är när acetylen och oxygen möts i toppen av lågan. Den används till gassvetsning och lödning med bl a silver och kopparlod.

Aducerande låga erhålls genom att öka oxygen - tillströmningen så att ett överskott uppstår i förhållande till den normala lågan. Den används till lödning av bl a mässinglod.

Kolande låga erhålls med samma metod som den aducerande men istället används acetylenöverskott. Den används till bland annat aluminiumlod och mjuklod.

För att få en hållbar svets och lödfog måste ett rengjort svets eller värmemunstycke användas, tillsammans med rätt låginställning.

Copyright www.tenico.se