När man svetsar med elektroder finns det två svetsmaskiner att välja mellan: Likriktare eller transformator.

Likriktare används på verkstäder och vid utomhussvetsning av professionella svetsare. Likriktaren är dyrare och ofta större än transformatorn. Den klarar grövre elektroder och en högre strömbelastning och är ofta fläktkyld. Man kan använda alla slags elektroder från 1,6 - 7 mm diameter beroende på hur kraftig maskin som används.

Innan dagens likriktare kom användes ett likströmsaggregat som kallas för omformare. Den har en roterande växelströmsmotor som driver en likströmsgenerator och det är en mycket bra svetsmaskin, som man ibland kan köpa för en billig penning.

Transformatorn används mestadels av hobbysvetsare men även av professionella svetsare. Den är ofta mindre och lättare än likriktaren och därför enklare att bära med sig vid mindre arbeten. Transformatorn säljs ofta per postorder och i affärer som riktar sig till privatpersoner.

Till transformatorn kan endast ett begränsat urval av elektroder användas med max 1,6 - 2,5 mm diameter. Större elektroder går sällan att använda eftersom transformatorn då blir för varm och bryter strömmen, och startar inte förrän den kallnat.

När det inte går att svetsa med transformatorn är det vanligaste felet ett felaktigt val av elektroder och för grov elektroddiameter. Förenklat kan man dela upp elektroderna i + och - elektroder. Pluselektroder går sällan att tända, använd därför endast minuselektroder och klena dimensioner 1,6 - 2,0 mm. Till hobbytransformatorer är 2,5 mm elektroder för stora.

Transformatorn går utmärkt att svesta med under förutsättning att rätt elektrod och storlek används. Hur vet man det? Läs på elektrodpaketet. Där står elektroddiameter och ett - eller + tecken. Välj en elektrod där det endast står - tecken eller - (+) tecken. Plustecken inom parentes visar att elektroden även kan användas till likriktare. Välj aldrig en elektrod med enbart + tecken. Ofta kallas elektroder som passar till transformatorer för universalelektroder.

Det är enkelt att skilja på en likriktare och en transformator. Båda maskinerna har en elektrodkabel och en "jordkabel" med klämma. På likriktaren kan man byta plats på kablarna och placera dem i rätt uttag + eller - på maskinen, beroende på vilken sorts elektroder som används. På transformatorn kan kablarna inte byta plats och det finns därför inget + eller - uttag märkt på maskinen.

Copyright www.tenico.se