Man behöver inga större förkunskaper för att kunna löda. Det är mycket lättare än att lära sig svetsa och det räcker med en bra lödhandbok. Har man inte en gassvetsutrustning kommer man långt med en vanlig gasolbrännare.

Det finns mycket pengar att spara när man reparationslöder istället för att köpa en ny produkt. Du kan löda koppar, mässing, brons, rostfritt, stål och aluminium. Du kan löda skärverktyg, värmeväxlare, bilkylare, slitytor, sågblad, axlar, plåtar, topplock, motorblock mm. Lödning är mycket bra att använda när små detaljer skall sammanfogas. Lödning används ofta vid nytillverkning av produkter.

Man skiljer på svetslödning, hårdlödning och mjuklödning. Svetslödning används när slitna eller förlorade ytor skall byggas upp. Svetslödning är mycket användbar när en gjutjärnsdetalj spruckit. Detaljen repareras genom att sprickan försiktigt slipas till en V-fog eller X-fog. Den slipade och rengjorda ytan glaseras först med ett tunt lager mässinglod, som skall täcka hela ytan. Därefter byggs den bortslipade delen upp, också den med mässinglod. Sedan är det bara att jämna till lagningen och gjutjärnsdetaljen är som ny.

Hårdlödning är den vanligaste lödmetoden och kan användas till alla grundmaterial. Används mycket när stål - stål och koppar - stål skall sammanfogas och till aluminium.

Mjuklödning används till koppar, stål och rostfritt stål och består av olika tennblandningar. Används ofta i livsmedelsinstallationer.

Arbetstemperaturer vid lödning

  • Svetslod = ~ 900 grader C

  • Hårdlod = ~ 500 - 1 000 grader C

  • Mjuklod = ~ 150 - 500 grader C

Mycket mer om lödning och svetsning hittar du i vår Svets & Lödhandbok

Copyright www.tenico.se