När man skär tunnplåt med skärbrännare vill plåten lätt smälta ihop igen. Det beror på att värmelågan är för varm och att skärmunstycket hålls för nära plåten.

Ett bra tips för att få rena fina snitt är att göra som på bilden.

1.       Använd rätt storlek på skärmunstycket. Storlek nr 1 som är det minsta skärmunstycket används till plåttjocklek 1 - 8 mm.

2.       Skärmunstycket måste vara rent och ha en lång fin skärlåga. Spretar lågan kan du aldrig skära snyggt. Observera ratten eller spaken till skärlågan skall inte öppnas mer än att skärlågan blir lång och rak. Öppnas ratten - spaken helt kan lågan börja dela sig. Pröva så du hittar rätt läge innan du börjar skära.

3.       Värmelågan skall vara så liten att plåten knappt börjar smälta när man håller lågan nära plåten.

4.       Det här är det svåraste och kräver en del övning. Har du följt punkt 1 - 3 börjar du värma plåten med värmelågan och exakt när plåten börjar smälta öppnas skärlågan snabbt, skärbrännaren lyfts upp en bit från plåten och vinklas bakåt i förhållande till skärriktningen.

Genom att vinkla skärbrännaren ser man skärsnittet bättre och kan lättare skära det snitt man vill ha. När man blivit van kan man stanna skärbrännaren utan att stänga av värme och skärlågan och ändå smälter plåten ej ihop.

De flesta icke proffs har alldeles för högt arbetstryck inställt på manometern. Acetylenens tryck skall vara 0,2 - 0,8 bar. Oxygenens tryck 2 - 3 bar. Används ett högre tryck förlorar man pengar i onödan eftersom en massa oförbränd gas strömmar förbi lågan.

Copyright www.tenico.se