Ett bra knep att enkelt få tätt mellan eldosor och ångtät plastfolie är att göra som på bilden.

Efter det att plastfolien monterats klipps eller skärs hålen ut som skall träs över doshålen. Plasten är mycket töjbar och smiter tätt an runt dosan. Därför behövs ingen tejp som extra tätning.

Copyright www.tenico.se