Det finns eldosor för enkel och dubbla skivor. Skall du montera en gipsskiva eller spånskiva på väggen eller i taket förenklas elinstallationen om du köper eldosor för dubbla skivor. Det blir mer plats för kabeln.

På bilden visar det gula fältet att eldosan för enkel skiva är mindre djup än eldosan för dubbla skivor. Skillnaden är cirka 12 mm. Eldosan placeras så att skivan ligger jämt med eldosans ytterkant.

Prisskillnaden mellan eldosa för enkel och dubbelskiva är ingen eller obetydlig.

Copyright www.tenico.se