Tyvärr behandlar många veden fel och lurar sig själva. Istället för att värma pannvattnet värmer de upp vattenånga som tillsammans med mängder av energi går rakt ut genom skorstenen, till ingen nytta. Dessutom skadar det både pannan, skorsten och naturen.

Veden skall vara ordentligt torr. Nyhuggen ved innehåller 60 - 50% fukt, torr ved 20 - 25%.

Behandla veden på följande sätt:

1. Avverka veden senast vintern innan eldningssäsongen.
2. Klyv veden när den är färsk. Det är lättast.
3. Torka veden utomhus fram till sommaren. Fukthalten har då sjunkit till hälften.
4. Veden skall förvaras inomhus 2 - 3 veckor innan du eldar. Fukthalt cirka 20%.
5. Kontrollera skorstensröken. Den skall vara osynlig eller obetydlig. Är röken vit har veden för hög fukthalt.

Om du använder nyhuggen ved istället för torr ved och huset förbrukar 25 kubikmeter ved kommer 4 000 liter vatten att förångas genom skorstenen i onödan.

På bilden ser du ett nyhugget vedträ som väger 1 kg och innehåller 50% fukt. Skillnaden mellan det torkade och nyhuggna vedträt är alltså 3 dl vatten, som innehåller 45% av energin.

Copyright www.tenico.se