För att kunna läsa den här sidan rätt måste din webbläsare ha JavaScript aktiverad.

Träpanel på timmervägg

Att montera en träpanel på en äldre timmervägg klarar de flesta av. Vad de däremot ofta inte gör är att loda in väggen rak, samt byta ut den nedersta stocken, som i många fall är mer eller mindre rötskadad. Här visas ett exempel på hur det arbetet kan göras.

Klicka på bilderna för större bild!


Vid första inspektionen har nedersta stocken (syllen) och stock nummer två rötskador och kommer därför att demonteras. Använd en motorsåg (eldriven går bra) och såga bort stocken i mindre bitar samtidigt som stock nummer två stöttas med tillfälliga reglar.Här ser man golvbjälklaget med sågspånsisolering och dåtidens tidningar som las ovanpå blindbotten för att sågspånet inte skulle falla ner mellan plankorna.Här hittar man en del historia från 1936. Eftersom tidningarna i blindbotten är daterade 1936 kan man dra slutsatsen att golvbjälklaget är från den tiden. Timmerväggarna är dock äldre.När stock två är demonterad är det dags att gjuta ihop stenarna i torpargrunden. Börja med att krafsa och spola rent mellan stenarna och justera dem vid behov. För att betongen skulle "flyta" in bra i springorna mellan stenarna användes 3 delar vanlig mursand och 1 del cement. I denna kortvägg behövdes inga ventilationshål, annars måste venthål göras av exempelvis PVC-rör innan gjutningen. För att senare kunna fixera syllen placerades lämpliga längder 12 mm gängstång i mellanrummen mellan stenarna. Böj gängstången lite i nedändan innan den placeras i springan, fyll sedan springan med betong och fixera gängstången i rakt läge. Placera gängstängerna på ett avstånd av cirka 2 meter, det räcker. Håll betongen fuktig en vecka och provmontera sedan syllen. I detta fallet har 45 x 195 mm impregnerad syll använts. Det är bättre att använda en bred syll och sedan passa in den så att dess läge stämmer bra över stenarna och mot överliggande stock. I gamla hus ligger torpargrunden och timmerväggen sällan i rak linje med varandra.Borra hålen i syllen med exempelvis 14 mm borr och placera den på stenarna. Syllen får inte tvingas ner över stängerna utan den skall kunna läggas lätt på plats. Drag fast syllen och använd stora fyrkantiga brickor mellan syll och mutter, annars sjunker brickan in i trät. Stora galvaniserade fyrkantiga brickor finns i Bygghandeln. Kontrollera att syllen ligger i "vatten" sidleds annars måste syllen kilas rätt med spetsiga småstenar. Om den i längdriktningen lutar något spelar ingen roll. Demontera sedan syllen och lägg ett lager finbetong (3 del mursand + 1 del cement) på stenarna. Lägg tillbaka syllen och dra fast den mot betongen samtidigt som du stoppar tillbaka de stenar som skall "kila" syllen i rätt läge. Håll betongen fuktig en vecka innan nästa moment. Här var syllen vid hörnet tvungen att skarvas cirka 1,5 meter, beroende på att den stora hörnstenen var högre än övriga stenar. Mellanrummet fylls senare med betong.Här ser man att en bit av stock 3 tagits bort och det beror på att det var en kortbit timmer där. Väggen blir stabilare om den nya regelväggen stöder mot långa timmerstockar. Här syns också en del av innerväggen, bestående av 45 x 45 reglar och 45 mm isolering.Ofta är timmerväggarna inte raka. Denna vägg hade en vertikal skillnad på 100 mm. 1. För att kunna loda in väggen spikades först den övre spikregeln på plats. 2. Använd två lod och häng dem i regelns båda ändar. 3. Montera nedre spikregeln jämt med lodsnöret. 4. Tag bort lodet och använd nu en rätskiva som läggs på övre och undre spikregeln och spika fast mellanreglarna jämt med rätskivan.Använd inte för klena spikreglar. Här användes 45 x 70 reglar, vilket innebar att antalet vertikala stödreglar kunde minskas. Placera på lämpliga platser stödklossar under spikreglarna. Använd heller inte för klena spik. Till denna regelkonstruktion användes 125 mm (5") spik, överallt.På bilden ser man hur yttre vertikala regeln har sågats och huggits till för att ligga i lod samtidigt som den följer timmerväggen. Hela utrymmet mellan timmerväggen och spikregelns ytterkant kommer att isoleras. Det är tid - och tålamodskrävande att räta till och isolera en timmervägg som denna, men om det är noggrant utfört blir resten av jobbet inte svårare än att montera panel på ett nytt hus.

Isolering och asfaltboard finns på plats under panelplankorna , som har dimensionen 21x195. Täcklock m m saknas på bilden. Plasten i hörnet är bara tillfällig, mot regn och vind.Bra böcker/beskrivningar till det här jobbet är följande:
Mura & gjuta, Väggstomme och Fasadbeklädnad


Innan man börjar renovera ett timmerhus eller torp rekommenderas följande böcker:
Timmerhus och Renovera torp & gårdar.Copyright www.tenico.se

Startsidan