Sänkning av stenblock i torpargrund, gräsmatta m m.

Vid utgrävning av torpargrunder i befintligt hus inträffar det ofta att stora stenblock ligger för högt i förhållande till de nya golvbjälkar som skall installeras. Det här tipset handlar om hur du ensam kan sänka ner stenblocken utan större ansträngning.

Klicka på bilderna för större bild!
Gör på följande vis: 1. Flytta stenblocket med hjälp av ett spett till önskad plats. En bra plats kan vara i mitten och under exempelvis två golvbjälkar. När golvbjälkarna är på plats kan ytterligare sten muras som extra stöd mellan det nedgrävda stenblocket och golvbjälken/bjälkarna. 2. När stenblocket är på plats dras ett streck i jorden runt om stenen. Strecket hjälper dig att gräva en lagom stor grop. 3. Flytta stenen i sidled med hjälp av spettet. 4. Mät stenens höjd och gräv därefter till önskat djup. 5. Placera två reglar (45*95) över gropen och under stenblocket.6. Nu kan du enkelt med hjälp av spettet baxa stenblocket ut över gropen. En kofot är ett bra hjälpmedel tillsammans med spettet.7. Lyft stenblocket i ena ändan med hjälp av spettet och tag bort regeln. Sänk därefter ned stenen. Lyft stenen i andra ändan och tag bort den sista regeln. Stenblocket kan nu sidojusteras med hjälp av spettet.
8. Återfyll med jord runt om stenblocket.
Copyright www.tenico.se