KÖKSSPIS

Här visar vi hur man kan tillverka ett fundament till en köksspis. Tipset kan användas också till kamininsats, braskamin eller liknande.

Klicka på bilderna för större bild!

Spisen på bilden är köpt begagnad för 700 kronor. Den är sedan demonterad i mindre delar och sandblästrad. Kostnaden för sandblästring är cirka 300-500 kronor. Demontering av en spis är enkelt, det är bara att plocka loss alla lösa delar för hand. Det som inte plockas/skruvas isär är själva spisdelen. Spisen på bilden är inte färdiginstallerad. Den saknar rökrör, knoppar och handtag. I golvuttaget runt fundamentet kommer klinker att läggas. Installeras en köksspis/kamin enligt bilden måste golvet under fundamentet klara en tyngd på cirka 200 kg. Vilar golvbjälkarna inte mot sten eller betong kan fundamentet istället tillverkas i lättklinkerblock. Fundamentet kan därefter exempelvis putsas med murbruk och vitmålas. Klicka på bilden för att se eldstadsplanens mått! Den skall sträcka sig minst 300 mm framför och minst 200 mm på vardera sidan om eldstadsöppningen.
Uttaget i parketten gjordes i samband med att den nya parketten lades in. Finns det redan befintlig parkett görs uttaget med en cirkelsåg och ett stämjärn, som används i hörnen. Cirkelsågen justeras till ett sågdjup som är lika med parkettens tjocklek. Den förs sedan sakta framåt för att undvika att parketten "flisar" sig.
På golvspånskivan (eller trägolvet) skruvas en 6 mm gipsskiva fast. Skruva den tätt med gipsskruv så att skivan inte "glappar" mot underlaget. Gipsskivan läggs där för att spånskivan/trägolvet under skivan skall kunna expandera, utan att fundamentet och klinkern runt kaminen skall spricka. Genom att använda en 6 mm gipsskiva kommer klinkern, vid läggning, att hamna i jämnhöjd med parkettgolvet som är 15 mm tjockt.
Till fundamentet har gamla tegelstenar används, vilket ger ett mönster med gammaldags utseende. Murningen är utförd med B-bruk, bestående av 1 del murcement och 5 delar sand. Observera! Mindre cement ger en mjukare fog och därmed mindre risk för sprickbildning. 1. Börja med att mäta ut fundamentets bredd och lägg ut tegelstenarna löst så att stenarnas storlek passar in. Mura därefter bottenplattan. 2. Planera stenarnas storlek så att de passar in, innan "väggarna" muras upp. "Knacka" av de stenar som är för stora. 3. Använd vattenpass vid murningen. 4. När fogarna torkat "lagom mycket", torrborstas fogarna med exempelvis en rotborste. Torrborstningen får inte ske när fogen är "blöt", för då "smetas" bruket med. är fogen för torr riskerar man istället att bitar av fogen lossnar. Det är inte så svårt som det låter, pröva dig försiktigt fram så finner du snart rätt "torrhet" på fogen. 4. Efter torrborstningen tvättas stenarna försiktigt med en fuktig svamp, så att eventuella bruksrester inte "bränner" fast. 5. Håll fogen fuktig några dagar med exempelvis en sprayflaska för blommor. Fundamentets väggar är murade mot befintliga putsade och målade väggar, utan några kramlor. Det för att eventuell expansion inte skall påverka varandra.
Till att "knacka" tegelstenen i mindre bitar används vanligen en tegelhammare, men det går lika bra med en huggmejsel och en hammare, när mindre mängd sten skall delas. "Knacka" ett spår på en sida av stenen, några slag räcker.
Sätt mejseln i mitten av spåret och slå till med hammaren, stenen delar sig nu lätt.
För att köksspisen skall stå på ett jämt underlag och i våg, så muras en extra "klack" på översta tegelraden. Använd även här B-bruk. För att klacken skall få en upphöjning runt spisen används en 22 mm golvspånskiva, som är något större än spisens bottenplatta. 1. Lägg ut en rejäl murkaka på tegelraden och tryck/knacka ner spånskivan till rätt höjd. 2. Kontrollera med vattenpasset att spånskivan ligger i våg. 3. Jämna till bruket med mursleven. 4. Låt spånplattan sitta kvar 5-7 dagar tills dess att bruket bränt klart. 5. Knacka sedan försiktigt loss spånplattan. Håll bruket fuktigt under tiden som det bränner. Även här kan du vattna med blomsprayflaskan.
När spånplattan är borttagen rengörs stenarna en extra gång. Innan spisen ställs på plats rekommenderas en behandling av fundamentet så att inte fogarna och tegelstenarna "smular" av sig. Gör så här: tag vanlig vattenbaserad panellack (transparent), samma sorts lack som man använder till träpaneler. Förtunna lacken så att den blir som tunn välling och stryk på lack två gånger. Låt lacken torka mellan strykningarna. Fundamentet får nu en "slät" yta som inte "smular" samt är lätt att hålla ren.
Köksspisen står på plats och nu väntar resten av arbetet på att bli färdigt. Vi återkommer och visar slutresultatet. För att köksspisen skulle få en svart yta, blev den efter sandblästringen behandlad med "ugnsvärta". Det finns på tub och kan köpas hos järnhandlare för cirka 35 kronor. Spisen på bilden skall kompletteras med en andra "strykning" vid slutmonteringen.


Copyright
www.tenico.se