BULLER – INSYN - VINDSKYDD

Exempel på ett buller-insyn-vindskydd. Skyddet är gjort i tre steg

  • gjuten grundsula mot berg.

  • murat med betonghålsten.

  • på toppen skydd av impregnerat trä.

Ett skydd skall inte bara vara effektivt det skall också smälta in i omgivningen. I det här fallet ligger fastigheten i ett kustlandskap med växelvis berg och träd, därför valdes ett skydd bestående av både "sten" och trä. Fördelen att bryta av skyddet med olika material är att skyddets totala höjd ser mindre ut, samtidigt som utseendet ofta förbättras.

 Här ser man hur muren går ihop med en befintlig stengärdsgård. Till vänster är träöverdelen placerad ovanpå stengärdsgården och stolparna till träskyddet är gjutna ner i gärdsgården.

 
Träöverdelen är byggd av impregnerat virke. De liggande plankorna är så kallat "trallvirke" med måtten 22*95, stolparna har måtten 45*70. Plankorna är skruvade i stolparna med rostfri trallskruv 4,2*42. Över skarvarna skruvas vertikala täckfoder 22*95.

 


Betonghålstenen är murad med "fyllda" fogar, vilket inte är vanligt vid murning med murblock, eftersom muren/väggen ofta putsas eller rappas efteråt. Fördelen med "fyllda" fogar är dels att muren blir starkare, samt att man inte behöver putsa-slamma ytan efteråt. I det här fallet utgör skarvarna en dekoration. För att få en jämn färg på sten och skarv bestryks den endast med ett tunt lager sand och murbruk. Till cirka 30 m mur och två sidor går det åt mindre än en 25 kg säck murbruk till en kostnad av cirka 40:-, tillkommer sand. Vill man ha en vattenavvisande yta bör den målas med färg av silikattyp. Norröns färg i Torslanda har en mycket bra murfärg som heter Akryl Murfärg Pliolit.

 Genom att knacka hål i mitten av den ihåliga betonghålstenen passar 45*70 stolparna exakt. De gjuts därefter i betonghålstenen. Betonghålsten är billigare än lättbetongblock av så kallad LECA-typ. Lättbetongblock behövs endast när man vill ha isolerande förmåga i t ex. en källare. Till kallmurar skall man använda betonghålsten.

 


1. Betonghålsten 400*200*170.
2. Murning utförd med B-bruk, bestående av 1 del murcement och 5 delar sand. Mindre cement ger mer elastisk fog, vilket minimerar risken för sprickbildning. A-bruk bestående av 1 del murcement och 3 delar sand används när fogen ofta är utsatt för vatten.
3. Dubbla rader med 6 mm armeringsjärn. Armeringsjärn läggs alltid på första skiftet, därefter på varannan till vart fjärde skift.

4. Armeringsjärn i grundsulas betong.
5. Betonggjutning av grundsula,
klicka här!


Böcker/beskrivningar som användts till muren är: Bygga grund, Blockväggar och Fasadbeklädnad. 

Copyright www.tenico.se