Hitta din snözon

För att kunna välja rätt takstol måste du veta vilken snözon som gäller i din kommun.

Snözonen ligger till grund för hur kraftig takstolen skall vara.

Hos Boverket hittar du snözonen för aktuell kommun: Till Boverket