SOTNING

2017-02-13 Sotning görs av alla ytor där röken passerar. Hur ofta sotningen skall genomföras bestämmer din kommun. Kommunen har enligt lag ansvaret för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Exakta regler hittar du på deras webbsida.

Imkanal och köksfläkt omfattas inte längre av sotningskravet. Fastighetsägaren har hela ansvaret för att rengörning utförs korrekt.

Vanliga intervaller med fastbränsle i småhus

 • Miljögodkända värmepannor = 2 /år

 • Vanliga vedeldade värmepannor = 3 - 4 /år

 • Pellets värmepannor = 1 - 2 /år

 • Trivseleldning mindre än 500 kg ved. Braskamin, kamin, kakelugn och liknande = 1 /3 år

 • Eldning med ved över 500 kg = 1 /år

500 kg ved motsvarar cirka 1 kubikmeter staplad ved.

Vanliga intervaller med lätt eldningsolja

 • Värmepanna märkeffekt högst 60 kW = 1 - 2 år.

 • Värmepanna märkeffekt över 60 kW = 1 - 2 /år.

BRANDSKYDDSKONTROLL

Sotning och brandskyddskontroll är två olika saker och görs inte samtidigt. Brandskyddskontrollen får endast utföras av behörig sotare med särskild vidareutbildning i ämnet.

Beroende på anläggning och hur den används gäller f o m 2015-01-01, intervallen 2 - 3 - 6 år. Gamla intervallen 2 - 4 - 8 år gäller under en övergångsperiod till 2018 och 2021.

Det som kontrolleras i hela anläggningen är:

 • täthet och tryckförhållanden

 • temperaturförhållanden

 • beläggningar och sotbildning

 • tekniska skador och förändringar

 • tak och skyddsanordningar

 • drift och skötsel

www.tenico.se

för PROFFS och GDS