EGEN TILLVERKNING

Exempel:

Ackumulatortank eller annan vvs-produkt som tillverkas för kommersiellt bruk måste vara CE märkt.

Ackumulatortank eller annan vvs-produkt tillverkad för eget bruk måste inte vara CE märkt.

Ovanstående gäller också för kaminer och takstolar m m.

Din kommun kan dock kräva att du bevisar att en egentillverkad produkt håller samma kvalité som en fabrikstillverkad.

Bygganmälan exempel:

En ny eldstad, exempelvis kamin, braskamin är inte lovpliktig, men du måste göra en bygganmälan för cirka 1 300 kr. Tillkommer kostnad för sotarens inspektion.

Ny värmeanläggning

Ja

Tillbyggnad av värmeanläggning

Nej

Byte av värmepanna

Ja

Ackumulatortank

Nej

Ny skorsten och eldstad + besiktning av sotaren

Ja

Befintlig skorsten och ny eldstad + besiktning av sotaren

Ja

EU:s ekodesignkrav:

För fastbränslepannor och rumsvärmare/kaminer börjar ekodesignkrav på rökgasutsläpp och verkningsgrad att gälla 1 januari 2020 respektive 2022. Fastbränslepannor och rumsvärmare som inte uppfyller ekodesignkraven får alltså efter dessa datum inte längre säljas inom EU. Observera, det står inte användas.

Eldar man rätt klarar också en äldre rätt installerad kaminanläggning miljökraven. Frågar du sotaren på orten lär du få samma svar.

En produkt kallas ”Miljögodkänd” när den är godkänd av en oberoende provningsanstalt och minst klarar utsläppskraven enligt BBR (Boverkets Byggnadsregler). Med andra ord är alla andra anläggningar som klarar BBR:s regler, men inte är testade av en provningsanstalt också indirekt ”Miljögodkända”. Om en anläggning är Miljögodkänd eller inte beror till största delen på hur den eldas.

Eftersom Sveriges kommuner inte har en enhetlig miljöbedömning, måste du kontrollera med din kommun vad som gäller.

www.tenico.se

för PROFFS och GDS