Trappkoppling & Strömbrytare

Download PDF och Android

www.tenico.se

Start

Innehåll

Inledning

Trappomkopplare

Dubbel trappomkopplare (kronomkopplare)

Korsomkopplare

Två polig omkopplare

Två vägs trappkoppling

Tre vägs trappkoppling

Dubbel två vägs trappkoppling

(Dubbeltrapp)

Elkabel

VP-rör – Flexslang

Skarvklämmor

Eldosor

Dosfräs

Skriva ut papperskopior