Mura Tegelskorsten

Download PDF och Android

www.tenico.se

Startsida

Innehållsförteckning

Skriva ut papperskopior

Skorsten förr

Murbruk förr

Tegelsten förr och nu

Murbruk idag

Putsning

Skorsten idag

Undertryck

Rökkanalslängd

Rökkanalsarea

Skorstenshöjd

Skorstenstemperatur

Kanalrensning och inspektion

Besiktning

Ventilationskanal

Bygganmälan/bygglov

Murning skorsten

Fogtyper

Dela tegelsten

Exempel skorsten 2-skiftsförband

Verktyg

Sammanfattning 2-skiftsförband

Exempel skorsten 3-skiftsförband

Exempel 2-skifts murförband med enkel kanalvägg

Exempel 3-skifts murförband med enkel kanalvägg

Exempel felaktigt murförband

Skorstensskydd

Skorstenskrona

Taksäkerhet