BYGGA W-TAKSTOLAR

Download PDF och Android

www.tenico.se

Start

Innehållsförteckning

Inledning

Snölastkarta

Snözoner

Spikplåt

Spikplåt och storlek

Spikplåt och takstolsknutar

Fackverktakstol 5,0 – 5,2 m

Fackverktakstol 5,4 – 5,6 m

Fackverktakstol 5,8 – 6,0 m

Fackverktakstol 6,2 – 6,4 m

Fackverktakstol 6,6 – 6,8 m

Fackverktakstol 7,0 – 7,2 m

Fackverktakstol 7,4 – 7,6 m

Fackverktakstol 7,8 – 8,0 m

Fackverktakstol 8,2 – 8,4 m

Fackverktakstol 8,6 – 8,8 m

Fackverktakstol 9,0 m

Egen dimensionering

Tillverkning takstolsmall

Tillverkning takstolar

Montering takstolar

Skriva ut papperskopior