Ombyggnad Oljetank till Ackumulatortank

Download PDF och Android
www.tenico.se

Start

Innehåll

Inledning

Vilket system skall jag använda?

Värmeväxlare eller behållare

Svetsning, Isolering, Övrigt

System 1

Oljetank ovanifrån system 1

Sidvy oljetank system 1

System 2

Expansionskärl system 2

Extra säkerhetsventil

Värmeväxlare

Fästanordning värmeväxlare

Vedpanna system 1

Vedpanna system 2

Kombipanna system 1

Kombipanna system 2

Solvärme

Värmepump

Elpanna

Ny kvadratisk och rektangulär tank

Värmesystem radiator

Allmänna bestämmelser

System med ackumulering

Statliga bidrag

Materialmängd och priser

Rördimensioner stål och kopparrör

Skriva ut papperskopior


.