Bygga Kamininsats & Braskamin

Download PDF och Android

www.tenico.se

Start

Innehåll

Inledning, Sotning, Cortén

Gjutjärn, Glasruta, Skorsten, Fläkt

Priser inkl. moms, Eldning

Bestämmelser , Kvalitetsäkring

Arbetsbeskrivning börjar

Övre och undre kanalplåt

Montering undre kanalplåt

Montering övre kanalplåt

Rökgasspjäll

Rökrörsanslutning

Övre lock

Sekundärluft

Primärluftreglage 1

Primärluftreglage 2

Justerskruvar botten

Eldfast tegel och brännplåt

Glaslucka

Gångjärn

Låsanordning

Roster modell 500

Installationsavstånd

Kamininsats i öppen spis

Anslutning till murstock

Braskamin modell 500

Två och tre glasrutor

Material

Material modell 500

Material modell 420

Material modell 350

Rördimensioner stål och kopparrör

Skriva ut papperskopior