Injustering av Värmesystem

Download PDF och Android

www.tenico.se

Start

Innehåll

Inledning

2-rörssystemets fördelar och nackdelar

1-rörssystemets fördelar och nackdelar

Undantag från tempmätningsmetoden

Ladda ner injusteringsblanketter

2-rörssystem

Inte injusterat värmesystem

Injusterat värmesystem

Injusteringen görs i följande ordning

Injusteringen görs med följande metoder

Temperaturmätningsmetoden

Verktyg

Returventil

Termostatventil

Injustering

Sänkt framledningstemperatur

Rätt rumstemperatur

Endast termostatventiler ?

Oljud i radiatorer

Sänkt pumphastighet

Byte av cirkulationspump

Strypventil

Automatisk tryckreduceringsventil

Reglersystem

1-rörssystem

Injusteringsblanketter

Skriva ut papperskopior